Limited and Universal Salvation är min doktorsavhandling. Där försöker jag visa att Paulus brev innehåller väldigt olika bilder av Gud och frälsningen.

Ibland hotar Paulus med att vissa människor en gång ska gå evigt förlorade. Men andra gånger tar han stöd av tanken att alla människor till sist förenas hos Gud. Båda sätten att tro har alltså stöd i Paulus brev.

Jag har bara några exemplar kvar av avhandlingen. Därför kostar den i nuläget 424 kronor. Vill du ha den billigare så hör av dig och berätta varför.