Här kan du ladda ned texter, sånger och musik.

Sånger från Pilgrimssång finns att lyssna till här.

Ladda ned texter

Makt att stänga ute – dikter i dialog (pdf)

Hopp och tro i helig text (pdf)

Frälsning för alla – en biblisk vision (pdf)

Till befrielse – öppenhetens evangelium (pdf)

Den första generationen – nio bibelfantasier (pdf)

Lyssna och ladda ned musik

Här kan du lyssna till några av mina sånger. Det är Anna Pappinen Hillert och Elin Louise Ahlberg som sjunger och Simeon Pappinen Hillert som har producerat musiken.

Om mänskligheten delas: ljudfil | noter

Vi säger farväl: ljudfil | noter

Sekunden: ljudfil | noter

Jag ser en man: ljudfil | noter

Dit du går, går också jag (för vigsel): ljudfil | noter

Gud tar dig i sin famn (vid dop): ljudfil | noter

Jag tackar alltid vår Gud: ljudfil | noter

Var rädd om dina drömmar: ljudfil | noter

Längst innerst innanför: ljudfil | noter

Tack Gud för stunder av liv (vid dop): ljudfil | noter

Ladda ned noter (pdf)

vår fader, vår moder

Sång till björktrasten

Du känner min sorg

Längtar till ljus