”Böner för naturnära vandringar och för vardagslunken, att be tillsammans eller enskilt.

Pilgrimsbön innehåller mer än 100 böner om livet och framtiden för oss människor och vår värld. De utgår från pilgrimens sju nyckelord. Här finns böner om att vara fri att följa sitt hjärta, att vara tyst eller inte, att leva enkelt i samklang med naturen, att vara sunt bekymmerslös, att leva långsamt och långsiktigt, att vara andlig och att dela liv och längtan.

Pilgrimsbön finns att beställa från Argument förlag.

Några av dikterna i Pilgrimsbön finns tonsatta i Pilgrimssång.