Frälsning för alla, en biblisk vision är en svensk förkortad version av min avhandling. Här vill jag visa att det är en biblisk tanke att Gud aldrig ger upp så länge någon enda människa är utanför gemenskapen.

Denna bok finns att köpa i nytryck via books-on-demand.com, eller genom att maila till sven@hillert.se. Du kan också ladda ned boken som pdf på sidan Texter och sånger.