i helhet och mångfald

”Under årets kriser och katastrofer, präglad av vår tids drömmar och våndor, fortsätter prästen och författaren Sven Hillert att utforska vad det kan betyda att inte vilja säga att man tror på Gud, men ändå tro på något.

I korta dikter beskriver författaren sin egen längtan, hopp och tro. Vad är det för något jag tror på? Och hur ska något vara för att jag ska kunna tro på det?

Med tanken att världen förändras när vi pratar mer om de trådar av tro som så många av oss bär.”

När alla ängar
blomstrar runt omkring,
då vill jag tro på
mer än ingenting.

Om något finns kan beställas på Adlibris.