Tankar om tillvaron

”Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Vi känner igen orden när traditionella uttryck om Gud inte motsvarar våra egna tankar om livet.

Tankar om ’något’ ryms i denna bok. Korta texter som möter vårt igenkännande och locka till fortsatta funderingar.

Sven Hillerts texter rymmer livets rädslor och mänskligt mod. Sorg och ensamhet, kraft och engagemang.
Och viljan att tro på något.”

Skogen har brunnit,
luften är klar,
tystnaden ekar förstorad.
Mycket är borta,
men något finns kvar.
Världen är inte förlorad

Tror på något finns att beställa från Bokus.