Den här hemsidan finns för att du skall kunna få syn på och få tag på något av det som jag har skrivit. Några av mina sånger har blivit psalm 828, 843 och 903. Psalm 903 brukar människor använda till vigsel, liksom ”Dit du går, går också jag”, som anspelar på en bibeltext från Ruts bok.

Du hittar här även några sånger att lyssna till och ladda ner. Två av dem är tänkta för solosång vid begravning.

De sånger du kan lyssna till och ladda ner som ljudfil kan du också hitta som PDF med text och noter.

Andra sånger finns bara just som text och noter. Två av dessa är särskilt skrivna för att sjungas vid dop: ”Gud tar dig i sin famn”, och ”Tack Gud för stunder av liv”.

Här finns också fyra av mina böcker fria att kopiera: ”Hopp och tro i helig text”, ”Frälsning för alla, en biblisk vision”, ”Till befrielse, öppenhetens evangelium” och ”Den första generationen”. Min andra böcker kan du beställa genom att skicka mig ett mail på sven@hillert.se.

Allt som finns att ladda ner är gratis och det du har laddat ner får du gärna kopiera och sprida.

Välkommen,
Sven