Limited and Universal Salvation är min doktorsavhandling. Där försöker jag visa att Paulus brev innehåller väldigt olika bilder av Gud och frälsningen.

Ibland hotar Paulus med att vissa människor en gång ska gå evigt förlorade. Men andra gånger tar han stöd av tanken att alla människor till sist förenas hos Gud. Båda sätten att tro har alltså stöd i Paulus brev.

Avhandlingen finns inte längre till försäljning, men hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar om innehållet eller den tes jag för.