vandra & vila

”Sånger för oss som älskar att vandra i naturen och vill ge jorden vidare så oförstörd vi någonsin kan till kommande generationer.

Sjung ut din glädje över livet och din rädsla inför framtiden. Önska allt gott för oss människor och be för den jord vi bor på. Under vandring föddes bönerna i boken Pilgrimsbön.

Här finns flera av dem som Pilgrimssång. Sven Hillert och Leif Nahnfeldt vill bidra till sång, bön och reflektion under pilgrimers vandringar och människors möten längs livsvägarna.”

Pilgrimssång finns att beställa via e-post på sven@hillert.se eller leif.nahnfeldt@gmail.com

Flera av sångerna finns att lyssna till här