”Många tror inte precis på Gud men vill ändå tro på något. Tankar som djupnar när de delas, och kan ge kraft och engagemang. Med Sven Hillerts penna blev tankarna till dikter i boken Tror på något. Vid Leif Nahnfeldts piano blev dikterna till sånger med rubriken Sjung något. Sjung sångerna och dela tankarna om det vi tror eller vill tro på, bortom ord och bilder.”

Sjung något finns att beställa från Wessmans förlag.